Bogdan Witold Guść

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Bogdan Witold Guść, ur. 11 XI 1954. Ukończył Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy (1975), technik elektronik.

Konstruktor w zakładach Unitra-Eltra w Bydgoszczy.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w Nitrze; członek MKZ.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia. Wielokrotnie zatrzymywany przez SB, skazywany przez kolegium ds. wykroczeń, 2-krotnie aresztowany, w więzieniu spędził łącznie 1,5 roku.

Na rencie. Działacz Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Przymierze, członek Prezydium. Członek Zarządu Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy.

Odznaczony medalem dla Założyciela „S” (1981), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Do 24 X 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy w ramach SOS; 27 X 1986 – 16 IX 1988 w ramach KE krypt. Instruktor.

Adam Gajewski