Czesław Szewczuk

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Czesław Szewczuk, ur. 4 VII 1951 w Krzywaczce k. Myślenic. Ukończył Technikum Mechaniczne w Krakowie (1979).

1968-1973 magazynier w PKO SA Pewex, 1973-1985 pracownik Wydziału Walcownia Wstępna Zgniatacz Huty im. Lenina w Krakowie. Od 1973 w ZHP i ZMS.

20-22 VIII 1980 uczestnik strajku w HiL, członek KS, uczestnik prac Komisji Negocjacyjnej w HiL; od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Robotniczego Hutników, od III 1981 członek Komisji Robotniczej Hutników; od IV 1981 w Sekcji Informacji KRH, z-ca przewodniczącego, redaktor techniczny pisma KRH „Biuletyn Informacyjny Hutników”, od nr. 1/31 z 9 VIII 1981 pn. „Obserwatora Robotniczego”. Współorganizator na terenie HiL kolportażu wydawnictw niezależnych; nieoficjalny współpracownik tzw. Sieci Organizacji Zakładowych „S”. W XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach, Nowym Łupkowie, 24 XI 1982 formalnie zwolniony, wyszedł na wolność 4 XII 1982. Współpracownik pism podziemnych, m.in. „Hutnika”, „Solidarność Hutników”, drukarz, kolporter, koordynator pracy grup zajmujących się drukiem i dystrybucją pism podziemnych; prowadził szkolenia drukarzy w regionie.

Od III 1985 na emigracji w USA (Chicago), w związku z wyjazdem dyscyplinarnie zwolniony. W 1987 powrócił do Polski, 1987-1990 prace zlecone w spółdzielniach budowlanych. W wyniku działań operacyjnych SB, która poprzez tajnych współpracowników rozpowszechniała wiadomości, iż paszport otrzymał dzięki przekazaniu SB informacji o działaczach podziemia, poddany ostracyzmowi środowiskowemu (m.in. podczas majowo-kwietniowego strajku w 1988 koledzy nie wpuścili go na teren huty, nie udzielono też jego rodzinie pomocy). 1987-1989 zaangażowany w działalność charytatywną organizowaną przez ks. Kazimierza Jancarza przy parafii w Nowej Hucie-Mistrzejowicach, uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże oraz współpracownik Komitetu Pomocy Aresztowanym.

Od 1990 ponownie zatrudniony w hucie (od 1989 pn. Kombinat Metalurgiczny Nowa Huta, 1990-2004 Huta im. Tadeusza Sendzimira, 2004-2007 Mittal Steel Poland SA Oddział Kraków, od X 2007 ArcelorMittal Poland SA Oddział Kraków), po jej restrukturyzacji (1997) w Zakładzie Walcowniczym Profil SA, od 2006 przewodniczący KZ „S”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (I 2009).

19 VIII 1981 – 16 II 1987 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Krakowie/p. V DUSW w Nowej Hucie w ramach KE krypt. Dziennikarz.

Martyna Skrzypczak