Danuta Suchorowska-Śliwińska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Danuta Suchorowska-Śliwińska, ur. 31 III 1930 w Chronowie k. Bochni, zm. 2 XI 2011 w Krakowie. Absolwentka Konserwatorium Muzycznego w Moskwie (1956).

Z zawodu muzyk, z pasji pisarka historyczna. 1946-1947 zatrudniona w Orkiestrze Symfonicznej w Kielcach; 1949-1951 w Filharmonii Krakowskiej; 1956-1962 w Państwowej Radiowej Orkiestrze w Sofii (Bułgaria). 1962-1986 ponownie w Filharmonii Krakowskiej. 1979-1980 członek SKS, autorka artykułów publikowanych w „Merkuryuszu Krakowskim i Światowym” oraz „Krzyżu Nowohuckim”.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka i wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego w Filharmonii, następnie wiceprzewodnicząca KZ. 10-12 VII 1981 uczestniczka I WZD Regionu Małopolska.

15-24 XII 1981 internowana. Od 1982 członek Międzydzielnicowego Komitetu Solidarności Kraków, odpowiedzialna za funkcjonowanie tej struktury w Krakowie-Grzegórzkach; współredaktor, współorganizatorka drukarni „Kroniki Małopolskiej”, pisma informacyjno-programowego małopolskiej „S”; działaczka Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym. W 1984 delegat na zebranie działaczy i organizatorów podziemnych struktur małopolskiej „S”. Od 1986 na emeryturze.

Od 1989 działaczka Komitetu Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Od 1992 współpracowniczka Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Autorka kilku książek z najnowszej historii Polski, m.in.: Rozbić więzienie UB! Akcje zbrojne AK i WiN 1945-1946 (Warszawa 1991), Najdłużej stawiali zbrojny opór. Zbrojne podziemie na Podbeskidziu 1945-1950 (Kraków 1993), Moja Moskwa: 1951-1956 (Warszawa 2005).

Martyna Skrzypczak