Dariusz Bolesław Kupiecki

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Dariusz Bolesław Kupiecki, ur. 3 III 1954 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki, Informatyki i Mechaniki (1978).

1969-1975 członek I WDH im. Romualda Traugutta (tzw. Czarnej Jedynki), 1973-1978 w Gromadzie Włóczęgów Czarnej Jedynki. W 1975 współorganizator akcji zbierania podpisów pod listem protestacyjnym przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. Od 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, koordynator akcji pomocy dla robotników Ursusa represjonowanych po wydarzeniach czerwcowych 1976; 1976-1977 pomoc techniczna przy wydawaniu „Komunikatów” KOR; 1977-1981 współzałożyciel, autor, redaktor i organizator kolportażu niezależnego pisma „Robotnik”, organizator kolportażu i kolporter publikacji NOWej, 1977-1979 współpracownik techniczny. 14-19 XII 1979 aresztowany za zorganizowanie demonstracji w rocznicę Grudnia ’70. 1978-1983 asystent w Instytucie Maszyn Matematycznych PAN, 1984-1990 kierownik laboratorium w Instytucie Podstaw Informatyki PAN.

W VIII 1980 uczestnik akcji wspierania strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina (organizowanie materiałów poligraficznych, przekazywanie informacji), 3-krotnie zatrzymywany na 48 godz., aresztowany, zwolniony w wyniku protestu kolegów z pracy. Od IX 1980 w „S”; członek KZ w IMM PAN. XI 1980 – XII 1981 współorganizator bibliotek wydawnictw niezależnych w ok. 300 bibliotekach zakładowych Regionu Mazowsze. Od XII 1981 członek Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, następnie w Jaworzu, Darłówku, zwolniony 23 XII 1982. W 1983 członek TKZ w IMM PAN. Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom.

1990-1992 członek Komisji ds. reformy administracji publicznej przy Radzie Ministrów, w 1991 doradca ministra ds. informatyki w Urzędzie Rady Ministrów, 1990-1995 główny projektant w Krajowym Biurze Wyborczym, 1992-1996 dyr. rządowego Centrum Informatycznego PESEL w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 1993-1997 członek Prezydium Rady ds. Teleinformatyki przy Radzie Ministrów, od 1997 dyr. ds. informatyki, dyr. ds. projektów korporacyjnych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych Allianz Polska i Allianz Życie Polska.

Autor publikacji naukowych z zakresu teorii informatyki.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Beata Losson