Edward Sitarz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Edward Sitarz, ur. 22 II 1945 w Kałuszu (ZSRS), zm. 29 VI 2003 w Kostrzynie. Ukończył Zasadniczą Kolejową SZ w Stargardzie Szczecińskim (1963).

Od 1963 zatrudniony w PKP w Kostrzynie n. Odrą. 1967-1969 zasadnicza służba wojskowa. 1970-1983 zatrudniony jako ślusarz w Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ; delegat na I WZD Regionu Gorzów; od IV 1981 członek ZR.

Po 13 XII 1981 współorganizator podziemnych struktur „S” w KZP i Kostrzyniu; łącznik z RKW w Gorzowie Wielkopolskim (we współpracy m.in. ze Zbigniewem Bełzem, Stanisławem Żytkowskim, Edwardem Borowskim).; współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin we współpracy z Diecezjalnym Komitetem Pomocy Osobom Represjonowanym (we współpracy z Grażyną Pytlak, Tadeuszem Kwiecińskim); współpracownik podziemnych wydawnictw, organizator drukarń, materiałów poligraficznych (m.in. papieru dla wydawnictw w KZP), emisji audycji Radia „S” na terenie Kostrzynia. W X 1983 zwolniony z pracy w KZP; następnie zatrudniony w prywatnej firmie S. Szymaszki. 20 XII 1983 aresztowany, oskarżony o przynależność o do nielegalnych struktur organizacyjnych, udział w organizowaniu audycji przy użyciu aparatu nadawczego posiadanego bez zezwolenia i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, przetrzymywany w AŚ w Międzyrzeczu, 6 III 1984 zwolniony. 16 IV 1984 ponownie aresztowany podczas procesu Radia „S” (oskarżony wraz z Włodzimierzem Jagodzińskim, Witoldem Bednarzem, Heleną Klockowską, Adamem Pelikanem, Edwardem Klimukiem, Tadeuszem Kormanem, Jadwigą Wolińską), 9 V 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. na 1 rok 2 mies. więzienia, zwolniony na mocy amnestii z VII 1984. 21 II 1985 aresztowany po raz kolejny, przetrzymywany w AŚ w Zielonej Górze, 11 XI 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Słubicach na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata za działalność w podziemnej MKK „S" Rejon Kostrzyn, wydawanie podziemnego czasopisma „Solidarność Wojenna", kolportowanie wydawanego przez RKW w Gorzowie Wlkp. podziemnego pisma „Feniks" (oskarżony wraz z Alfredą Gruszecką, Stanisławem Matułą). Podczas pobytów w AŚ pogorszył się stan jego zdrowia, ale nie przerwał działalności w podziemnych strukturach „S” w Kostrzyniu. Podejmowane przez niego próby prowadzenia prywatnej działalności w Kostrzynie udaremniano przez zastraszanie klientów.

1990-1994 radny Miasta Kostrzyn. Od 1993 prowadził prywatną działalność gospodarczą.

W 1984 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Statut.

Grażyna Pytlak