Elżbieta Słoń

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Elżbieta Słoń, ur. 6 I 1955 w Rudkach k. Kielc. Absolwentka Studium Katechetycznego w Katowicach (1981).

1976-1978 planistka w Miejskim Zespole Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju. 1978-1981 siostra zakonna w Zakonie Sióstr Służebniczek Śląskich w Katowicach.

1981-1992 katechetka w parafiach w Bielsku-Białej, w Bralinie k. Kępna i Jastrzębiu (1982-1984 zatrudniona w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie). 1986-1989 redaktor i kolporterka podziemnego pisma „Ość”(we współpracy z ks. Henrykiem Białasem, Romualdem Bożko, Stanisławą Krauz, Janiną Wawoczny, Janiną Wolnikowską i Adolfem Kaczkowskim); 1986-1988 kurier i kolporterka pism podziemnych, m.in. „Ości”, „RIS-u”, „Promienistych”, „Bez cenzury” i „Solidarności Walczącej”, książek i druków okolicznościowych. W VIII 1988 członek sztabu wspomagającego strajki znajdującego się w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju; 1988-1989 redaktor pisma „Moszczenicki Informator Strajkowy” w KWK Moszczenica (od nr. 3 „Moszczenicki Informator Solidarności”).

1989-1996 wiceprzewodnicząca Koła Środowiskowego Ość. 1992-1998 redaktor gazety „Jastrząb” w Jastrzębiu-Zdroju, 1998-2006 zatrudniona w Agencji Wydawniczo-Reklamowej Braldo; od 2006 w Delegaturze „S” w Jastrzębiu-Zdroju.

Andrzej Kamiński