Eugeniusz Wanat

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Eugeniusz Wanat, ur. 4 I 1947 w Oświęcimiu. Ukończył ZSZ tamże (1965), elektroinstalator.

1965-1968 pracownik prywatnego zakładu instalatorskiego, od 1968 Zakładów Chemicznych Oświęcim (obecnie Firma Chemiczna Dwory SA).

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnych struktur „S”, organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy, organizator oświęcimskich demonstracji przeciw stanowi wojennemu: 15 XII 1981, 13. dnia każdego miesiąca w 1982, 22 VII 1982 pod oświęcimskim Grobem Nieznanego Żołnierza, tam zatrzymany, następnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny.

W 1989 wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Kombinatu „S” w ZChO, 1992-1998 przewodniczący Komisji Kombinatu, wiceprzewodniczący MKK „S” FCh Dwory SA, od 1994 członek ZR, od 1998 przewodniczący Podregionu Oświęcim, członek Prezydium ZR.

Artur Kasprzykowski