Ewa Szemińska-Morsakowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ewa Szemińska-Morsakowska, ur. 20 IV 1937 w Warszawie. Ukończyła Pomaturalne Studium Medyczne tamże (1960).

1958-1977 technik analityki medycznej w Szpitalu Kolejowym, 1977-1979 w Szpitalu Bielańskim, 1980-1989 w Szpitalu przy Hucie Warszawa, od 1989 w Szpitalu Bródnowskim tamże. 1952-1954 w ZMP.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S”, członek Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia Regionu Mazowsze, delegat na Zjazd Sekretariatu Służby Zdrowia.

Po 13 XII 1981 współorganizatorka pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin, działaczka Komitetu Pomocy przy kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie.

W 1989 członek Komitetu Założycielskiego w Szpitalu Bródnowskim, 1989-1991 sekretarz KZ, 1991-1998 wiceprzewodnicząca Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia Regionu Mazowsze, 1993-1995 jej sekretarz, 1991-1993 członek Zarządu Sekcji Krajowej Ochrony Zdrowia. 1994-2002 przewodnicząca KZ w Szpitalu Bródnowskim, delegat na WZD Regionu Mazowsze, 1995-2002 członek Prezydium i skarbnik ZR, delegat na KZD. 1998-2002 radna Dzielnicy Bielany w Warszawie. Od 1997 na emeryturze.

?