Franciszek Cieszyński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Franciszek Cieszyński, ur. 9 VIII 1938 w Malawie k. Rzeszowa. Ukończył Szkołę Zawodową w Świebodzicach (1959).

1961-1997 szlifierz w WSK-PZL w Rzeszowie.

7 IX 1980 współorganizator strajku załogi na Wydziale Narzędziowni WSK, współautor postulatów kierowanych do dyrekcji, m.in. utworzenie niezależnych samorządnych związków zawodowych, wolnych sobót, przywrócenia `święta 3 V, BHP i godnej zapłaty za wykonana pracę. Członek KS w WSK-PZL w Rzeszowie, uczestnik rozmów z kierownictwem w sprawie zgłoszonych 64 postulatów i porozumienia końcowego – w tym o utworzeniu niezależnych od partii i pracodawców Samorządnych Związków Zawodowych w WSK-PZL w Rzeszowie. Od XII 1980 przewodniczący Komisji Wydziałowej w Narzędziowni oraz członek KZ WSK-PZL w Rzeszowie. W I 1981 współorganizator strajków solidarnościowych na wydziale, 27-28 I 1981 strajku okupacyjnego w WSK-PZL, popierający strajk chłopski w budynku WRZZ w Rzeszowie.

14 XII 1981 zatrzymany w areszcie KW MO w Rzeszowie. Mimo złego stanu zdrowia (po operacji żołądka) internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (15-22 XII 1981). Od początku 1982 organizator na Wydziale Narzędziowni zbiórek pieniędzy na pomoc dla rodzin osób represjonowanych i więzionych. W VI 1982 przeniesiony z wydziału macierzystego na wydział filialny Narzędziowni na terenie Rzeszowa. 1982-1989 uczestnik manifestacji solidarnościowych w Rzeszowie, kolporter prasy podziemnej TKZ WSK-PZL w Rzeszowie oraz w siatce rzeszowskiej RKW. W 1984 delegat TKZ na pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki. Od XI 1988 uczestnik odtwarzania struktur „S” w WSK-PZL w Rzeszowie, w III 1989 uczestnik okrągłego stołu, który odbył się w WSK-PZL w Rzeszowie.

W 1989 rekomendowany przez „S” WSK-PZL w Rzeszowie do Rady Przedsiębiorstwa. 1990-2014 delegat na kolejne WZD WSK-PZL w Rzeszowie, członek KZ WSK-PZL w Rzeszowie przez 3 kadencje (1991-1997). 1990-2010 delegat na WZD Regionu Rzeszowskiego. W 1991 członek KS strajku okupacyjnego w obronie zakładu lotniczego WSK w Rzeszowie i innych zakładów lotniczych. 2006-2010 przez trzy kadencje delegat Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego. Od 1997 na emeryturze, członek Komisji Wydziałowej Emerytów i Rencistów „S” w WSK-PZL w Rzeszowie, 2000-2006 przewodniczący Komisji Wydziałowej Emerytów i Rencistów WSK-PZL w Rzeszowie. 1997-2010 członek Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów „S” Regionu Rzeszowskiego, 2002-2010 delegat Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów „S” w Łodzi.

Uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców przez ZR w Rzeszowie (2010).

10 II 1981 – 9 III 1990 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta.

Michał Stręk