Franciszek Trybus

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Franciszek Trybus, ur. 16 XI 1939 w Kopytowej k. Krosna. Ukończył SP w Kopytowej.

Prowadził własne gospodarstwo rolne tamże.

Po VIII 1980 współorganizator „S” RI na Podkarpaciu.

13 XII 1981 zatrzymany (użyto m.in. gazów łzawiących), internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony 10 I 1982. Od lata 1982 członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S” RI. Współtwórca podkarpackiej siatki kolportującej wydawnictwa podziemne. 4 XI 1982 SB przeprowadziła rewizję w jego domu, następnie poddano go śledztwu, które umorzono. W IV 1987 przesłuchiwany, ponownie rewizja w domu.

Od VIII 1989 członek Zarządu Tymczasowej Rady Wojewódzkiej „S” RI w Krośnie.

Stanisław Fryc