Gerard Żakowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Gerard Żakowski, ur. 4 I 1957 w Szczecinie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, kierunek wychowanie plastyczne (1982).

1980-1989 w NZS. 27 IX 1980 współzałożyciel NZS w WSP, członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego; od IV 1981 wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej. W 1980 członek Rady Koordynacyjnej NZS PCz i WSP. W XI 1980 uczestnik protestu w klubie Ikar. 1980-1981 współredaktor „Igły”. W 1981 współzałożyciel Studenckiego KOWzP przy NZS WSP. 16-18 II 1981 współorganizator strajku okupacyjnego na WSP ws. rejestracji NZS. 25 V 1981 współorganizator wiecu w Częstochowie w obronie więźniów politycznych. XI-XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego w WSP, wiceprzewodniczący KS.

13 XII 1981 – 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Nowym Łupkowie. 1982-1985 nauczyciel w SP nr 3 w Oleśnie, w XI 1984 zbierał podpisy pod protestem do władz po śmierci ks. J. Popiełuszki tamże. 1985-1990 pracownik Muzeum w Oleśnie, od 1988 członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Oleskiej, 1989-1998 współredaktor „Oleskiego Telegrafu”.

1990-1991 bez zatrudnienia, 1991-1992 nauczyciel w SP w Wysokiej, 1992-1995 w SP nr 3 w Oleśnie, 1995-1998 w SP nr 2 tamże. 1998-1998 kierownik Urzędu Rejonowego w Oleśnie, w 1999 urzędnik Starostwa tamże. 1999-2002 kierownik oddziału paszportów w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, 2002-2005 bez zatrudnienia. Od 2005 naczelnik wydziału komunikacji Urzędu Miasta Opola. Od 2004 w PO.

Rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Częstochowie w ramach SOS, zdjęto z ewidencji 16 XII 1982.

Wojciech Rotarski