Grzegorz Adam Buczek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Grzegorz Adam Buczek, ur. 8 VII 1950 w Lublinie. Absolwent Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej, Wydz. Architektury (1976) oraz podyplomowego Studium Urbanistyki na Wydz. Architektury PW (1979).

1976-1979 specjalista w Instytucie Kształtowania Środowiska, 1980-1982 specjalista podczas budowy siedziby Polskich Linii Lotniczych LOT. Od 1982 pracownik naukowo-dydaktyczny PW.

Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej Pracowników LOT, odpowiedzialny za informację.

1982-1989 członek grupy Armenia (działającej w ramach RKW), z-ca szefa ds. radia, koordynator emisji audycji, 1986-1988 odpowiedzialny za emisje podwarszawskich miejscowościach. W 1987 publicysta w niezależnych czasopismach: „Tygodniku Mazowsze” i „Bazie”.

W 1990 burmistrz dzielnicy Warszawa-Ochota, do 1991 radny Gminy Warszawa-Ochota. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, 1994-2006 wiceprezes Oddziału Warszawskiego. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, od 2006 członek Zarządu Głównego. Od 1995 członek, od 2006 sekretarz Głównej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. 1998-2002 radny Powiatu Warszawskiego. 2003-2006 sekretarz Rady Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie m.st. Warszawy, od 2007 członek Rady Architektury i Rozwoju Warszawy tamże. Od 2003 z-ca redaktora nacz. miesięcznika „Urbanista”.

Autor wielu publikacji, m.in. z dziedziny urbanistyki, gospodarki przestrzennej, ochrony dziedzictwa kulturowego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Krzysztof Dąbek