Grzegorz Cezary Lipiec

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Grzegorz Cezary Lipiec, ur. 26 XI 1971 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek politologia (1994).

Działalność polityczną rozpoczął w szkole średniej i kontynuował na studiach: 1987-1990 działacz FMW, uczestnik demonstracji ulicznych i manifestacji rocznicowych, m.in. 3 V, 11 XI, 13 XII w Krakowie; kolporter pism FMW, m.in. „ABC Młodych”, „BMW. Biuletyn Młodzieży Walczącej”, „FBI. Federacyjny Biuletyn Informacyjny” i solidarnościowych, m.in. „PWA”, „Tygodnik Mazowsze”, „Hutnik” oraz związanych z NZS, m.in. „Indeks”; uczestnik Duszpasterstwa Młodzieży Szkół Średnich Przystań przy klasztorze oo. dominikanów w Krakowie; 1988-1989 członek Międzyszkolnej Rady Koordynacyjnej FMW (szkół średnich Krakowa), 1989-1990 Krakowskiej Rady Koordynacyjnej FMW. 24 II 1989 uczestnik zatrzymania i wymiany ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Jacka Fisiaka na przetrzymywanych przez MO kolegów, 20 IV 1989 marszu gwiaździstego w Krakowie przeciwko kłamstwom oficjalnych mediów, 10 VI 1989 głodówki protestacyjnej na Rynku Głównym w Krakowie w związku z masakrą dokonaną 4 VI 1989 na studentach demonstrujących na Placu Tien An Men w Pekinie.

Od 1989 członek NZS; uczestnik bojkotu studium wojskowego, okupacji i przejęcia lokali (Al. Słowackiego 48, Rynek Główny 25) ZSMP w Krakowie, w I 1990 okupacji siedziby KW PZPR. W 1990 członek Bloku Prawicy Niepodległościowej Kontra; 1990-1991 w UD; w 1995 w wyborach prezydenckich działacz Bezpartyjnego Bloku Wspierania Jacka Kuronia; od 2001 w PO, od 2006 sekretarz Zarządu Regionu Małopolska PO, w 2010 wybrany z listy PO do Sejmiku Województwa Małopolskiego, wiceprzewodniczący Komisji Kultury. Od 2007 członek Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej, od 2010 Bractwa Kurkowego w Krakowie.

Autor artykułów m.in. w „Ad Meritum” oraz „Zeszytach Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Jarosław Podsiadło, Sławomir Chmura