Grzegorz Olejarczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Grzegorz Olejarczyk, ur. 9 I 1937 w Zastowie k. Krakowa. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Elektryczny (1961).

1955-1961 elektromonter w Elektrowni Zabrze, 1961-1976 główny energetyk w Zakładzie Wytwórczo-Doświadczalnym Koksu Formowanego w Kędzierzynie-Koźlu, 1976-1982 elektryk w Zakładach Chemicznych Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu. 1976-1980 w PZPR.

Od IX 1980 „S”, przewodniczący Wydziałowego Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w ZCh Blachownia.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu i Nysie, zwolniony 25 IV 1982. Po wyjściu na rencie. 1982-1989 współpracownik Miejskiego Komitetu Oporu „S” w Zabrzu, kurier pism podziemnych, m.in. biuletynu MKO „Bibuła”, między Zabrzem i Kędzierzynem-Koźlem, kolporter na terenie Kędzierzyna-Koźla.

1990-1995 założyciel i przewodniczący koła PC w Zabrzu, 1992-1995 członek Zarządu Wojewódzkiego PC w Katowicach. Od 1997 roku na emeryturze.

18 II 1981 – 24 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Opolu w ramach KE krypt. Elektryk.

Teresa Brodzka