Henryk Sawa

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Sawa, ur. 14 VIII 1941 w Escaudain (Francja). Absolwent Technikum Mechanicznego w Świdnicy (1970).

1960-1990 frezer, technolog, mistrz narzędziowy w Wytwórni Urządzeń Klimatyzacyjnych Klimator w Świebodzicach; 1976-1980 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej tamże. 1979-1980 wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Metalowców w Świebodzicach. 25 VI 1976 uczestnik strajku w WUK Klimator w Świebodzicach.

1980-1981 przewodniczący KZ „S” tamże; w 1981 członek MKK „S” w Świebodzicach; 1982-1989 współorganizator i aktywny członek podziemnej MKK „S” tamże. 1982-1989 organizator i koordynator sieci kolportażu, właściciel punktu kolportażowego wydawnictw podziemnych m.in.: „Tygodnika Mazowsze”, „Z dnia na dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Szkoły”, „Niezależnego Słowa”, „Z Rąk do Rąk”, „Biuletynu Informacyjnego Ziemi Świdnickiej”, książek NOWej i paryskiej „Kultury” na terenie Świebodzic, kolporter ulotek, znaczków poczt podziemnych, kaset audio, kalendarzy, banknotów, kart świątecznych, cegiełek, uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, malowania na murach, zbiórek na działalność związkową i pomoc represjonowanym. 1983-1989 współorganizator Mszy za ojczyznę; 1984-1989 współorganizator i aktywny członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Świebodzicach. W 1985 podejrzany w postępowaniu przygotowawczym o rozpowszechnianie ulotek i innych materiałów, w 1986 sprawę umorzono na mocy amnestii. W 1988 przewodniczący Rady Pracowniczej WUK Klimator w Świebodzicach.

1989-1990 członek KZ „S” WUK Klimator, członek KO „S” w Świebodzicach; 1989-1994 wiceprzewodniczący tamże. 1990-2002 radny Świebodzic; 1990-1998 zastępca burmistrza Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 1998-2006 na rencie, od 2006 na emeryturze.

Agnieszka Klarman