Henryk Szewczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Szewczyk, ur. 21 VII 1960 w Nowym Sączu, zm. 19 IV 2017 tamże. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek nauki polityczne (1985).

1979-1980 uczestnik spotkań SKS w Krakowie; kolporter biuletynów informacyjnych KSS KOR.

W II i XI/XII 1981 uczestnik strajków studenckich na UJ, 17 V 1981 Białego Marszu po zamachu na Jana Pawła II oraz wieców z działaczami opozycji. Kolporter niezależnych wydawnictw, głównie wśród studentów.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji ulotkowych wśród pracowników krakowskich zakładów pracy (m.in. Krakowskie Zakłady Elektroniczne Telpod i zakłady w Bronowicach). XII 1981 – 1989 działacz podziemnych struktur „S”, organizator działalności i kolporter podziemnych wydawnictw w Małopolsce, głównie NOWej, pism „Krytyka”, „Tygodnik Mazowsze”, „Hutnik”, „Bez dekretu”, „CDN”, „Promieniści”, książek z twórczością Aleksandra Sołżenicyna, Józefa Mackiewicza, Leszka Kołakowskiego, Stefana Korbońskiego, Władysława Pobóg-Malinowskiego, Stanisława Barańczaka, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, także ulotek, kalendarzy, tzw. cegiełek, kaset audio (otrzymywanych m.in. od Zygmunta Berdychowskiego; punkty kolportażowe: akademiki na Miasteczku Studenckim, Żaczek, Piast, na Czyżynach w Krakowie oraz lokale na al. Batorego, przy ul. Broniewskiego i Młyńskiej w Nowym Sączu; odbiorcy: studenci, robotnicy, środowiska inteligenckie i wiejskie w Małopolsce). 1982-1985 uczestnik demonstracji ulicznych w Krakowie i Nowej Hucie; zbierał informacje o represjonowanych; uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie. W 1982 uczestnik wykładów z historii najnowszej w ramach działalności samokształceniowej. W I 1982 zatrzymany (rozmowa ostrzegawcza, podejrzany o kolportaż materiałów i wydawnictw „S” i NZS na terenie woj. krakowskiego i nowosądeckiego); w I 1982 i III 1984 przeszukiwany; 22 VI 1983 w służbach porządkowych podczas mszy z Janem Pawłem II na krakowskich Błoniach. 1984-1989 wydawca, autor tekstów, drukarz „Wiadomości Nowosądeckich” (z Andrzejem Szkaradkiem, Z. Berdychowskim, Piotrem Kałamarzem, Ryszardem Pawłowskim), drukowanych w krakowskich akademikach i mieszkaniach prywatnych w Krakowie i Nowym Sączu. 6 III – 30 VII 1984 aresztowany (zatrzymany podczas przesłuchania) za kolportaż niezależnych wydawnictw, przynależność do zdelegalizowanej „S”, lżenie władz, godzenie w ustrój i sojusze; przetrzymywany w aresztach WUSW w Nowym Sączu i Krakowie oraz w AŚ w Krakowie; zwolniony na mocy amnestii. III-VIII 1984 zawieszony w prawach studenta. 1985-1987 wielokrotnie przesłuchiwany, m.in. przed wyborami. 1985-1989 instruktor w Stowarzyszeniu Pax, Oddział Wojewódzki w Nowym Sączu; aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże. 1988-1989 nauczyciel historii w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu.

W II 1989 współtwórca Niezależnego Sądeckiego Klubu Myśli Politycznej; protokolant w Międzyzakładowym Komitecie Organizacyjnym „S” w Nowym Sączu. 23 III 1989 – 1991 członek KO „S” w Nowym Sączu: organizator spotkań, wieców, angażował mężów zaufania w komisjach wyborczych, przeprowadzał akcje plakatowania. 1989-1990 kierownik biura w ZR „S” Małopolska, delegatura w Nowym Sączu, korespondent biuletynu ZR Małopolska, współpracownik „Tygodnika Małopolska”. 1990-1996 dziennikarz nowosądeckiej redakcji „Czasu Krakowskiego”. 1990-1993 w PC, wiceprezes struktur regionalnych; 1995-1997 w ROP, wiceprezes zarządu wojewódzkiego; 1997-2007 dziennikarz „Gazety Krakowskiej” w nowosądeckim oddziale, od 2007 w Fundacji Sądeckiej w Nowym Sączu, redaktor naczelny miesięcznika „Sądeczanin”.

Współautor publikacji Bóg, Honor, Ojczyzna. Sądeccy Żołnierze i Generałowie w Służbie Niepodległej Rzeczpospolitej (2008), pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017).

Odznaczony Medalem Niezłomnym w Słowie (2011).

Sławomir Chmura