Henryk Urban

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Henryk Urban, ur. 11 VIII 1951 w Koszalinie. Absolwent Politechniki Poznańskiej (1975).

1975-1977 inżynier elektryk w Fabryce Aparatów Elektrycznych Apena w Bielsku-Białej, 1977-1989 w Zakładzie Transportu Fabryki Samochodów Małolitrażowych tamże.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator struktur „S” w FSM, od I 1981 przewodniczący zakładowej Komisji Rewizyjnej; organizator samorządu pracowniczego, od IX 1981 sekretarz Rady Pracowniczej FSM.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, zwolniony w III 1982. Po wyjściu działacz podziemnej Tymczasowej Komisji Zakładowej „S”, kolporter i autor tekstów w podziemnej prasie zakładowej i regionalnej, organizator zbierania składek związkowych. W 1984 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bielsku-Białej. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. We IX 1988 organizator pierwszego na Podbeskidziu jawnego Komitetu Organizacyjnego „S” w ZT FSM.

1989-1990 przewodniczący Rady Pracowniczej FSM. W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. samorządu. W VI 1989 przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej. 1991-1992 dyr. Biura Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. Od 1992 własna działalność gospodarcza. 1994-1998 radny Miasta Bielsko-Biała, 1999-2001 członek Zarządu Miasta. W 1990 w Forum Prawicy Demokratycznej, 1997-2001 w SKL, 2001-2002 w Przymierzu Prawicy, od 2002 w PiS. W 2003 założyciel Katedralnego Duszpasterstwa Młodzieży w Bielsku-Białej.

Do 11 II 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOR krypt. Kozak; do 2 XI 1987 w ramach SOR krypt. Kasyno; 21 XI 1987 – 20 VII 1989 w ramach SOR krypt. Kuźnia.

Artur Kasprzykowski