Hieronim Zarzycki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Hieronim Zarzycki, ur. 15 X 1938 w Dobrej k. Konina, zm. 7 VIII 1998 w USA. Ukończył Szkołę Podstawową w Dobrej.

1958-1962 zasadnicza służba wojskowa. 1962-1971 zatrudniony w Kudowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, 1971-1972 w Bialsko-Podlaskich Zakładach Wełnianych Biawena, 1972-1973 w Rybnickich Zakładach Wyrobów Metalowych Huta Silesia, 1973-1975 w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Opocznie, 1975-1978 w Łomżyńskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Narew, 1978-1980 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Zakład Produkcji Pomocniczej BUDOSTAL-4 w Dąbrowie Górniczej, w 1980 w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Zawierciu. 1975-1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator „S” w ZPB w Zawierciu, od 2 II 1981 członek Prezydium KZ, współinicjator akcji protestacyjnych w ZPB, kolporter prasy i wydawnictw niezależnych w zakładzie pracy; od III 1981 oddelegowany do pracy związkowej w KZ w ZPB, od VI 1981 w MKZ „S” w Katowicach; w VII 1981 delegat na I WZD Województwa Katowickiego, wybrany do ZR; od 14 XI 1981 członek Prezydium ZR odpowiedzialny za sprawy finansowe; przewodniczący Komisji Rewizyjnej w ZR.

13 XII 1981 – 3 III 1982 w ukryciu; 3 III 1982 zatrzymany przez MO, internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, Uhercach i Nowym Łupkowie; zwolniony 1 XII 1982; zwolniony z pracy.

Od 26 III 1984 na emigracji w Niemczech; po kilku tygodniach w USA; w l. 90. pracował w Zakładach Włókienniczych w Putnam w stanie Connecticut.

1981-1984 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Emisariusz.

Halina Żwirska