Ireneusz Roman Serwan

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Ireneusz Roman Serwan, ur. 6 X 1925 w Wieluniu. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, kierunek finanse i rachunkowość (1952).

1940-1945 robotnik przymusowy niemieckiego przedsiębiorstwa w Wieluniu. 1950-1951 pracownik Biura Organizacji Rachunkowości w Krakowie, 1952-1968 asystent, starszy asystent, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, 1968-1986 wykładowca, starszy wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do 1980 członek Związku Narciarstwa Polskiego, w Komisji Rewizyjnej. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego „S” w AGH, następnie wiceprzewodniczący KZ.

14-16 XII 1981 przewodniczący KS w AGH, w nocy 15/16 XII 1981 zatrzymany na terenie AGH podczas pacyfikacji strajku przez ZOMO, od 16 XII 1981 przetrzymywany w KW MO w Krakowie, internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa, 3 III 1982 zwolniony. Po wyjściu od VI 1982 członek Zarządu TKZ „S” w AGH, prowadził księgowość, przechowywał pieniądze; 1985-1988 współorganizator Krakowskiej Wspólnoty Akademickiej przy parafii oo. Misjonarzy w Krakowie. Od 1986 na emeryturze. 1986-1988 współorganizator Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach. W 1988 członek grupy inicjatywnej, następnie Komitetu Założycielskiego i Komitetu Organizacyjnego „S” w AGH.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, księgowy, członek KO. 1989-1991 członek KZ, delegat na WZD Regionu Małopolska, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Autor podręczników i skryptów akademickich.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990).

Anna Kawalec