Józef Dudziak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Dudziak, ur. 24 IV 1941 w Marcinpolu, woj. lwowskie (obecnie Ukraina). Ukończył LO w Grodkowie (1960).

1960-1965 kierownik księgarni Dom Książki w Opolu, 1965-1966 pracownik Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych w Grodkowie, 1966-1968 Terenowego Zespołu Usług Projektowych, 1968-1975 Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych, 1975-1985 kierownik ABM Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grodkowie. W 1976 uczestnik opolskiej demonstracji przeciwko podwyżkom cen, od 1976 kolporter prasy, ulotek (materiały z Radomia, Lublina).

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w MPGKiM w Grodkowie, od II 1981 członek założyciel i przewodniczący MKZ w Grodkowie. Założyciel Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Grodkowie (działał do 13 XII 1981).

Po 13 XII 1981 w ukryciu przez 2 tygodnie. I 1982 – XII 1983 organizator procesji mieszkańców Grodkowa pod mury więzienia, gdzie przebywali działacze „S”; organizator pomocy materialnej dla represjonowanych; wraz z ks. Stanisławem Matuszewskim organizator Mszy za Ojczyznę w parafii św. Michała Archanioła w Grodkowie; 15-16 IV 1983 uczestnik Rekolekcji Rolników w Bardzie Śl. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu (m.in. 11 XI 1982 po śmierci L. Breżniewa, z okazji której zorganizował przyjęcie); pobity i zatrzymany za transparent „S” podczas pielgrzymki Jana Pawła II na Górze św. Anny. W 1985 zwolniony z pracy; współorganizator wyjazdu delegacji opolskiej (wraz z m.in. Józefem Fijałkowskim, Karolem Smoczkiewiczem) na ogólnopolskie obchody dożynkowe na Jasnej Górze. 1985-1990 zatrudniony w Wytwórni Pasz Bakutil w Grodkowie. Po 1986 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Opolu i Warszawie.

Od 1989 uczestnik, organizator reaktywowania zakładowej „S”, IV 1989 – 1991 przewodniczący KZ w Bakutilu, 1989-1998 3-krotnie delegat na kolejne WZD Regionu Śląsk Opolski, 1989-2000 przewodniczący ZR, przewodniczący Oddziału w Grodkowie. W 1989 założyciel, przewodniczący KO w Grodkowie. 1990-1994 radny Miasta Grodków z listy KO „S”. 1997-2000 pracownik ZR „S” Oddział Grodków.

1986 – 15 III 1989 rozpracowywany przez p. VI/V RUSW w Nysie w ramach SOS krypt. Księgarz; do 12 X 1989 w ramach KE krypt. Dudek.

Antoni Maziarz