Józef Pleszak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Pleszak, ur. 2 VII 1947 w Chłopinach k. Gorzowa Wlkp. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Zabrzu (1964).

1964-1965 zatrudniony w Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego w Zabrzu, 1965-1966 w KWK Polska w Świętochłowicach, 1966-1972 w KWK Łagiewniki-Rozbark w Bytomiu, 1968-1970 zasadnicza służba wojskowa, 1972-1990 zatrudniony w KWK Zofiówka (1974-1990 KWK Manifest Lipcowy) w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, IX 1980 – 1990 w „S”.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, następnie współpracownik nieformalnej struktury „S” tamże; 1982-1988 kolporter pism podziemnych „RIS”, „Ość” i „KOS”, ulotek oraz książek w Jastrzębiu-Zdroju i Żorach. Od III 1987 współorganizator i członek Prezydium TKZ „S”. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. 3 V 1988 po manifestacji po Mszy za Ojczyznę w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju pobity, zatrzymany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na wysoką grzywnę; 14 V 1988 po spotkaniu Tajnej KZ w jego mieszkaniu ws. planowanego strajku zatrzymany na 48 godz. w RUSW w Jastrzębiu-Zdroju (m.in. z Mieczysławem Busztą); od V 1988 członek jawnego Komitetu Założycielskiego „S” w KWK Manifest Lipcowy, 15 VIII – 3 IX 1988 współorganizator strajku tamże, członek KS, następnie MKS; od IX 1988 członek Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” w kopalni.

1989-1990 przewodniczący Komisji Oddziałowej „S”. 1990-2003 w USA; od 2001 na emeryturze.

1988 – 19 III 1989 rozpracowywany przez RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach SOR krypt. Zjazd.

Andrzej Kamiński