Józef Rybicki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Rybicki, ur. 18 XII 1901 w Kołomyi (obec. Ukraina), zm. 8 V 1986 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, kierunek: filologia klasyczna (1927), w 1930 doktorat.

Od 1917 zamieszkały w Wadowicach, następnie we Lwowie. W 1920 uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. 1928-1931 asystent na USB, 1931-1934 nauczyciel w Państwowym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, 1934-1937 dyr. Państwowego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogródku, 1937-1939 Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. W 1939 żołnierz w Służbie Zwycięstwu Polski, 1940-1943 członek Tajnej Organizacji Wojskowej, 1943-1944 szef Kedywu Okręgu Warszawskiego AK, w 1944 uczestnik Powstania Warszawskiego. W 1945 związany z Delegaturą Sił Zbrojnych. We IX 1945 współzałożyciel Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, prezes Zarządu Głównego. W XII 1945 aresztowany, w 1947 skazany w procesie I Zarządu WiN na 10 lat więzienia, w 1954 zwolniony. 1959-1971 redaktor słowników i encyklopedii filologicznych w wydawnictwie Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu. W XII 1975 sygnatariusz Listu 59 ws. zmian w Konstytucji PRL, w VI 1976 oświadczenia 14 intelektualistów ws. wydarzeń w Radomiu i Ursusie. 1976-1981 członek założyciel KOR, następnie KSS KOR, w 1977 Komisji Redakcyjnej KOR, 1977-1978 Rady Funduszu Samoobrony Społecznej. 1975/1976 współtwórca PPN. 18 IX 1977 sygnatariusz Deklaracji Ruchu Demokratycznego.

13 X 1983 współautor listu w obronie więzionych członków b. KSS KOR: Jacka Kuronia, Adama Michnika, Zbigniewa Romaszewskiego, Henryka Wujca. W IV 1984 uczestnik rozmów przedstawicieli władz PRL i Episkopatu Polski w sprawie warunków zwolnienia więźniów politycznych. 12 II 1984 sygnatariusz oświadczenia działaczy Karty 77, członków b. KSS KOR i działaczy podziemia ws. przestrzegania praw człowieka i przeciw więzieniu działaczy opozycji w Polsce i Czechosłowacji.

4-krotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, 2-krotnie Orderem Virtuti Militari, pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Włodzimierz Domagalski