Jacek Żaba

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Żaba, ur. 23 IX 1963 w Krakowie, zm. 5 II 1989 w Krakowie. Wykształcenie zasadnicze zawodowe (betoniarz).

Zatrudniony w MPK jako elektromonter.

31 VIII 1982 zatrzymany w czasie zajść w Nowej Hucie, zwolniony 7 I 1983. 13 XII 1985 w zakładzie eksploatacyjnym MPK w Krakowie-Czyżynach (wraz z Kazimierzem Krauzem) w celu wywołania akcji strajkowej uszkodził poprzez przecięcie pasków klinowych napędzających kompresory powietrza 30 autobusów marki Ikarus, w III 1986 aresztowany, oskarżony o sabotaż, 26 VI 1986 skazany na 1,5 roku więzienia, w 1988 zwolniony na przerwę w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, w 1989 otrzymał nakaz powrotu do więzienia. Po otrzymaniu wezwania do dokończenia kary w ZK na ul. Montelupich w Krakowie wyskoczył z okna mieszkania i poniósł śmierć na miejscu.

Do 26 VI 1987 rozpracowywany przez p. V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOR krypt. Klin.

Ewa Zając