Jacek Knap

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Knap, ur. 26 VIII 1949 w Olsztynie. 1967-1974 student Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

1975-1998 pracownik Zakładów Mechanicznych PZL-Wola im. Marcelego Nowotki. Uczestnik wydarzeń Marca ’68 w Warszawie.

Od IX 1980 W „S”, wiceprzewodniczący prezydium MKZ Mazowsze, od VI 1981 członek ZR Mazowsze, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony w III 1982. Ponownie internowany 1 IX 1982 w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony na początku XII 1982.

1989-1998 członek prezydium KZ w ZM PZL-Wola. Od 1990 delegat na WZD Regionu Mazowsze, 1990-1998 członek ZR (1992-1994 sekretarz ZR). 1991-1998 delegat na KZD, 1994-1998 przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej. 1999-2002 w RS AWS; członek ZR Mazowsze RS AWS, delegat na Zjazd Krajowy RS AWS. Od 1999 inspektor ds. administracyjnych Straży Miejskiej m. st. Warszawy, członek KZ.

Od 19 XII 1980 rozpracowywany przez Wydz. III-A KS MO w ramach SO krypt. Mazowsze; 1 IV 1982 – 8 VIII 1989 przez Wydz. V KS MO/SUSW w ramach KE krypt. Jacek.

?