Jan Huzarewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Huzarewicz, ur. 9 XI 1948 w Chomiążach k. Raciborza. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (1970).

1970-1972 pracownik Kluczborskich Zakładów Betoniarskich i Żelbetowych, 1972-1982 Ośrodka Pomiaru i Automatyki przy KWK Rymer w Rybniku-Niedobczycach.

1-3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Rymer, od IX 1980 w „S”, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego w OPiA przy KWK Rymer, następnie przewodniczący KZ, od jesieni 1980 członek Komisji ds. Reformy Górnictwa. Od III 1981 przewodniczący Rady Współpracy Samorządu Pracowniczego „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, od IX 1981 wiceprzewodniczący Krajowej Federacji Samorządów.

1982-1988 zbierał składki związkowe; kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu. 1983-1998 zatrudniony w KWK Krupiński w Suszcu. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy; 17-25 VIII 1988 uczestnik strajku w KWK Krupiński, członek KS; w II 1989 uczestnik II Walnego Zgromadzenia Działaczy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. 1980-1989 członek KIK w parafii św. Filipa i Jakuba w Żorach.

1989-1991 członek KO „S” w Rybniku, KO w Żorach i Unii Komitetów Obywatelskich w Katowicach. 1990-1991 prezydent Żor; 1990-1994 radny Miasta Żory z listy KO, 1994-1998 z listy Porozumienie Żorskie, 1998-2002 z listy AWS. 2000-2003 pracownik Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, od 2003 na emeryturze.

Andrzej Kamiński