Jan Stanisław Tarnowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Stanisław Tarnowski, ur. 28 IV 1937 w Nowogródku (obecnie Białoruś). Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Szczecińskiej (1967).

1967-1992 pracownik Biura Inwestycji Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, 1958-1971 działacz Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. W III 1968 uczestnik protestu pod pomnikiem im. Adama Mickiewicza w Szczecinie. Od 1976 współpracownik ROPCiO, kolporter i drukarz prasy niezależnej. W XI 1977 zatrzymany podczas drukowania niezależnych pism „Opinia” i „Rocznica”, za co uniemożliwiono mu kontynuowanie rozpoczętych w 1973 studiów doktoranckich.

IX 1980 – 1997 w „S”, w 1980 członek KZ w Biurze Inwestycji, następnie członek Prezydium Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w PDOKP. W 1981 delegat na WZD Regionu Pomorze Zachodnie, członek Prezydium ZR oraz Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy i Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy; współorganizator i kierownik Ośrodka Badań Społecznych przy ZR, współzałożyciel Stowarzyszenia Odrodzenie, jednoczącego działaczy „S” i działaczy tzw. struktur poziomych PZPR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie i Wierzchowie (13 II 1982 pobity za wykrycie i zdemontowanie podsłuchu w sąsiedniej celi), zwolniony w IV 1982. 1982-1989 członek TKZ w PDOKP, współorganizator MKK w Szczecinie, 1988-1989 w Prezydium MKO.

1989-1992 członek KZ w Biurze Inwestycji, 1990-1991 członek ZR Pomorze Zachodnie, delegat na II KZD w Gdańsku. 1992-1997 zatrudniony w Zarządzie Drogowym PDOKP, członek KZ, 1993-1997 naczelnik ZD. 1998-1999 w Chrześcijańskiej Demokracji III RP. Od 1997 na emeryturze. Od 1981 członek założyciel Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Do 28 VIII 1988 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. Kleryk.

?