Jan Tymiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Tymiński, ur. 1 IX 1939 w Łukowie, zm. 31 V 2006. Ukończył Technikum Górnicze w Siemianowicach Śląskich (1966).

1955-1983 zatrudniony w KWK Siemianowice (z przerwą na zasadniczą służbę wojskową). Od 1983 na emeryturze. 1977-1979 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w KWK Siemianowice.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 16 I 1982; 17 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony 24 VII 1982; we IX 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 23 XI 1982. XII 1982 – 1989 członek Miejskiego Komitetu Oporu „S” w Siemianowicach Śl., kolporter podziemnych wydawnictw, uczestnik akcji ulotkowych w Siemianowicach Śl. i okolicach, współpracownik śląsko-dąbrowskiego Radia „S” (odpowiedzialny za emisję); 1983-1985 współredaktor podziemnego biuletynu informacyjnego „Victoria”.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1983 – 25 XI 1985 rozpracowywany przez p. V-2 MUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Mecenas.

Agnieszka Jachimowska