Janina Szorc

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Janina Szorc, ur. 16 V 1935 w Korcu k. Równego na Wołyniu (obecnie Ukraina), zm. 7 IV 1990 w Le Creusot we Francji. Ukończyła Technikum Handlowe w Sopocie (1956).

1975-1984 księgowa w Zakładach Chemicznych Police.

19-30 VIII 1980 uczestniczka strajku w ZCh Police; od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w ZCh Police; współorganizatorka obrad delegatów MKR Pomorza Zachodniego w Korabiu. W I 1981 w niewyjaśnionych okolicznościach zginął jej syn Aleksander Szorc, łącznik „S” między Wybrzeżem a Hutą Katowice. Wiosną 1981 współprac. Regionalnej Komisji Wyborczej „S”.

17 XII 1981 ukarana naganą przez dyr. ZCh Polic za „szykanowanie członków partii”, następnie na przymusowym urlopie; od IV 1982 współwydawca i drukarz we własnym mieszkaniu (z mężem Henrykiem Szorcem) podziemnego pisma „Feniks”. 4 XI 1982 zatrzymana, przetrzymywana w KW MO w Szczecinie, 5 XI 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Darłówku, 30 XI 1982 zwolniona. V 1983 – V 1988 drukarz pism: „Obraz”, „Okno”, „KOS”.

W 1989 członek Konwentu Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Zachodnie. Od XII 1989 we Francji.

Wyróżniona pośmiertnie Honorową Złotą Odznaką Gryf Pomorski (2009).

Sylwia Wójcikowa