Janina Ujma

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janina Ujma, ur. 20 XII 1929 w Sosnowcu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Chemii (1952); w 1963 doktorat, w 1971 habilitacja.

1952-1953 zatrudniona w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie, 1953-2000 pracownik naukowy na Wydz. Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej, od 1989 prof. PCz, 1954-1958 równocześnie nauczyciel w Liceum dla Pracujących w Częstochowie.

Od X 1980 w „S”. Od 1981 członek KIK w Częstochowie.

I 1982 – 1983 współpracownik Duszpasterstwa Osób Pozbawionych Wolności i Ich Rodzin przy Kurii Diecezjalnej; 1983-1989 członek Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu przy parafii katedralnej św. Rodziny, 17 IV 1984 świadek najścia SB na lokal Komitetu, poddana przeszukaniu, przewieziona do WUSW, przesłuchiwana. 1988-1989 przewodnicząca Konsulty Wydz. Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej przy kościele św. Wojciecha.

W 1989 współzałożycielka i przewodnicząca Regionalnego KO w Częstochowie, następnie do 1990 Częstochowskiego KO, 1989-1990 współzałożycielka i przewodnicząca Federacji Komitetów Obywatelskich Województwa Częstochowskiego. 1989-1991 oraz 1994-1998 członek KZ „S” na PCz. 2000-2004 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Od 2004 na emeryturze.

Od 20 I 1984 rozpracowywana przez Wydz. IV WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Myśliciel.

Wojciech Rotarski