Janusz Szczęśniak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Janusz Szczęśniak, ur. 4 I 1951 w Zbludowicach k. Buska-Zdroju, zm. 25 VII 1998 w Shelton, Connecticut, USA. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Jastrzębiu-Zdroju (1970).

1972-1982 zatrudniony w KWK Jastrzębie.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w kopalni; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Oddziałowej w kopalni.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Jastrzębie, następnie działacz tajnych struktur „S” związanych z kościołem NMP Matki Kościoła („na górce”) w Jastrzębiu-Zdroju (m.in. z Bogdanem Chorążyczewskim i Romualdem Bożko), kolporter prasy podziemnej, m.in. „Wiadomości Wojennych” i „GROSolidarności” oraz ulotek, zbierał pieniądze na pomoc rodzinom internowanych. Wiosną 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, następnie aresztowany, 1 VII 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata i 50 tys. zł grzywny, zwolniony po rozprawie.

Od XII 1983 na emigracji w USA. Współorganizator, m.in. wraz Czesławem Sławkiem, zbiórek pieniędzy na działalność „S” przesyłanych do „kościoła na górce” w Jastrzębiu. Pochowany w Polsce w stronach rodzinnych.

Andrzej Kamiński