Jarosław A. Szczepański

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jarosław A. Szczepański, ur. 14 V 1952 w Gdańsku. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej (1979).

W 1979 zatrudniony w Oddziale Gdańskim, 1980-1982 w Oddziale Rzeszowskim „Słowa Powszechnego”.

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium MKZ w Rzeszowie; delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD; X 1980 – I 1981 redaktor „Solidarności Związkowej. Biuletynu Informacyjnego NSZZ «S»” w Rzeszowie. I-II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, rzecznik prasowy Komitetu Strajkowego i redaktor biuletynu strajkowego „Trwamy”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 13 II 1982 zwolniony. 30 VIII 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, 11 IX 1982 zwolniony. Po wyjściu przez kilka lat bez zatrudnienia, prace dorywcze. W pierwszej połowie 1982 współredaktor biuletynu „Solidarność Trwa”, 1984-1985 współpracownik biuletynu „Trwamy” (nawiązanie do tytułu strajkowego z 1981). 1983-1989 współorganizator obchodów rocznicowych Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, wykładów (także jako prelegent), seansów wideo w Ośrodkach Kultury Chrześcijańskiej i duszpasterstwach środowiskowych regionu rzeszowskiego. Współtwórca filmów dokumentalnych na wideo, m.in. z wizyty Jana Pawła II w Gdańsku (1987), wywiadu z ministrem Adamem Bieniem, delegatem rządu RP na Kraj (1986). We współpracy z Martą Miklaszewską i Leonem Bójko relacjonował podczas spotkań środowiskowych toruński proces zabójców ks. Jerzego Popiełuszki.

Od IV 1989 w Rzeszowskim KO, 1989-1990 współzałożyciel „Dziennika Obywatelskiego A-Z” i jego redaktor nacz. (I 1990 – IV 1991). II-IV 1992 główny specjalista w Gabinecie Ministra Spraw Wewnętrznych Antoniego Macierewicza, 1992-2005 dziennikarz prasy rzeszowskiej, m.in. redaktor naczelny (2000-2001) „Gazety Codziennej Nowin”, 2006-2009 z-ca dyr. TVP Rzeszów.

8 V 1986 – 26 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór.

Michał Stręk