Jerzy Czesław Skoczylas

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Czesław Skoczylas, ur. 15 IX 1954 w Czeladzi. Absolwent LO w Czeladzi. Student Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunki: polonistyka (1973-1975), nauki polityczne (1978-1983).

1973-1981 pracownik Studenckiej Spółdzielni Pracy Żaczek; 1984-1986 zatrudniony w Zakładzie Usług Porządkowych; 1986-1988 w Zakładzie Rzemieślniczym w Karniowicach k. Krakowa. 1978-1989 kolporter niezależnych publikacji.

Od jesieni 1980 w NZS. W 1980 współzałożyciel, autor tekstów, redaktor niezależnego pisma „Aplauz”.

1982-1983 autor tekstów w piśmie „Veto”, 1982-1988 w „Kontakcie”, w 1988 w „Kulturze”, „Nowohuckim Biuletynie Solidarności”; współzałożyciel i autor tekstów w piśmie „Tumult”; 1988-1990 dziennikarz niezależnego pisma „Promieniści”.

1989-1990 dziennikarz „Gazety Wyborczej”, dziennikarz i korespondent BBC w Krakowie; 1992-1998 pracownik RMF FM; 1998-2007 ponownie „Gazety Wyborczej”.

Współautor książek: z Witoldem Beresiem – Generał Kiszczak mówi prawie wszystko, Warszawa 1991; z Andrzejem Brzezieckim i Krzysztofem Burnetko – Wałęsa. Ludzie. Epoka, Warszawa 2005.

Od 31 VIII 1988 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Cień.

Anna Baińska