Jerzy Marian Simon

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Jerzy Marian Simon, ur. 8 II 1948 w Bielsku-Białej, zm. 23 I 2008 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunki filologia polska (1970), psychologia (1971).

1959-1965 w ZHP, 1964-1968 w ZMS (usunięty po wydarzeniach marcowych). W III 1968 kolporter ulotek, 11 i 13 III 1968 uczestnik wieców studenckich w Krakowie. 29 IV 1968 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Krakowie, 31 V 1968 zwolniony; 26 IX 1968 skazany wyrokiem Sądu Powiatowego w Krakowie na 8 mies. aresztu w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę. 1971-1982 asystent, następnie starszy asystent w Instytucie Psychologii UJ. 1973-1991 działacz SD, kierownik Wydz. Prasy KW SD, rzecznik prasowy Centralnego Komitetu SD. 1974-1982 radny DRN Kraków-Krowodrza.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w IP UJ.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, współorganizator powołania RKW „S” Małopolska. I 1982 – IV 1983 w ukryciu w Krakowie i Lubniu, w 1982 zwolniony z pracy. 1982-1983 współpracownik pionu informacyjnego RKW „S” Małopolska, współorganizator sieci kolportażu podziemnych wydawnictw m.in. „Biuletynu Małopolskiego”. 1982-1983 współzałożyciel podziemnego pisma „Tymczasem”, autor, redaktor. 4 IV 1983 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Krakowie i w komisariacie na Osiedlu Zgody w Nowej Hucie, w V 1983 zwolniony, w VII 1983 sprawę umorzono na mocy amnestii.

1982-1986 bez stałego zatrudnienia. W 1983 umowa zlecenie na stanowisku kierownika klubu myśli politycznej SD w Krakowie Mediator; od XI 1984 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Produkcji Różnej, Handlu i Usług Dempol, V 1985 – II 1990 na etacie w Komitecie Krakowskim SD, kierownik Wydz. Ideologii Propagandy i Prasy KK SD. W 1986 kierownik klubu Komitetu Wojewódzkiego SD. 1986-1991 redaktor „Kuriera Polskiego”, publicysta.

1989-1991 kierownik Wydz. Propagandy Centralnego Komitetu SD. 1992-1994 tłumacz w firmie Mecagraph (z jęz. angielskiego), 1992-2006 nauczyciel w SP nr 2 w Wieliczce, SP nr 3 oraz Gimnazjum Specjalnym tamże.

26 XI 1968 – 27 V 1970 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie jako członek tzw. Komitetu Międzyuczelnianego; 5 IV 1982 – 1 IX 1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Wodnik.

Jadwiga Zechenter