Jerzy Nowosielski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Nowosielski, ur. 17 IV 1953 w Białej Piskiej k. Ełku. Ukończył Technikum Budowy Maszyn w Rybniku (1984).

1975-1989 zatrudniony w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w kopalni, od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku; następnie zaangażowany w pomoc dla rodzin internowanych (m.in. zbierał składki), kolporter ulotek i prasy podziemnej, m.in. „Wiadomości Wojennych”, „Kuriera Wojennego”, „Ości”, „KOS-u” (we współpracy m.in. z Mieczysławem Busztą), uczestnik nieformalnych spotkań działaczy podziemnej „S” w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju; XI 1982 – II 1983 internowany wojskiem w Gorzowie Wielkopolskim; 1987-1988 wiceprzewodniczący Prezydium Tajnej KZ przy KWK Manifest Lipcowy, spotkania TKZ odbywały się w jego mieszkaniu; współpracownik i kolporter pisma „Manifeściak”; 15-21 VIII 1988 uczestnik strajku, przewodniczący Zakładowego KS, zrezygnował z funkcji i opuścił strajk z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. W 1989 przewodniczący Komisji Oddziałowej „S” (Oddział Maszynowy) w KWK Manifest Lipcowy.

Od 1989 na emigracji w USA (Chicago).

Andrzej Kamiński