Jerzy Rusek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jerzy Rusek, ur. 20 VI 1949 w Krakowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1973).

1967-1973 w ZSP. 1973-1990 starszy asystent w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w IOS, koordynator prac KZ.

Od 1982 członek redakcji, drukarz, organizator działalności wydawniczej, organizator, szef sieci kolportażu podziemnego pisma „Hutnik”; kolporter wszystkich wydawnictw Biblioteki Obserwatora Wojennego, podziemnych pism: „Bez Dekretu”, „Aktualności”, „Serwis Informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej «Solidarność» Małopolska”, „Promieniści”. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom; 6 VI 1987 zatrzymany w domu Barbary Zientarskiej, zatrzymany na 24 godz., skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę wysokiej grzywny. W 1987 cofnięto decyzję o przyznaniu mu Brązowego Krzyża Zasługi.

1989 – II 1990 przewodniczący KZ „S” w IOS, w I 1990 delegat na II WZD Regionu Małopolska, 1990-1992 członek ZR, delegat na II i III KZD. 1990-1993 dyr. generalny Przedsiębiorstwa Produkcji Maszyn i Urządzeń Odlewniczych w Myślenicach, 1994-1995 dyr. ds. produkcji w Krakowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszyn Budownictwa, 1995-2003 dyr. produkcji, członek Zarządu, wiceprezes, prezes Zarządu PPHU Convector SA w Krakowie, od 2004 prezes Zarządu Extreme Sp. z o.o. tamże. Od 2005 członek PO.

Od 24 I 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Krakowie w ramach KE.

Helena Szczodry