Jerzy Władysław Szulc

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Jerzy Władysław Szulc, ur. 29 VIII 1954 w Wałbrzychu, zm. 28 II 2012 w Wałbrzychu. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1975).

W 1975 specjalista ds. transportu w Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Wałbrzychu, 1975-1985 ślusarz, górnik, górnik ratownik w KWK Wałbrzych (szyb Chrobry). 1976-1979 wiceprzewodniczący ZSMP w KWK Wałbrzych. W 1980 w PZPR.

28-31 VIII 1980 organizator strajku w szybie Chrobry KWK Wałbrzych, przewodniczący KS i przewodniczący MKS Wałbrzych w KWK Thorez tamże. 29 VIII 1980 uczestnik 4-osobowej delegacji do wrocławskiego MKS. 2 IX 1980 główny sygnatariusz porozumienia z przedstawicielami ministra górnictwa. Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w KWK Wałbrzych, następnie członek KZ, od 2 IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego Wojewódzkiej Międzyzakładowej Komisji Związkowej Niezależnych Związków Zawodowych w Wałbrzychu, następnie MKZ tamże, 1980-1981 członek KKP i KKK Sekcji Górnictwa z siedzibą w Katowicach; w V 1981 współzałożyciel wałbrzyskiego KOWzP; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, wiceprzewodniczący ZR, przewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” w Wałbrzychu, IX/X 1981 delegat na I KZD.

Od 13 XII 1981 w ukryciu, 15 XII 1981 zatrzymany, internowany w KW MO w Wałbrzychu, AŚ w Świdnicy, Ośr. Odosobnienia Kamiennej Górze, Głogowie, Grodkowie i Uhercach, 7 XII 1982 zwolniony. Członek i wiceprzewodniczący nieformalnej grupy opozycyjnej, od 1983 Tajnej/Tymczasowej Komisji Oddziału „S” Województwa Wałbrzyskiego, związanej z Mieczysławem Tarnowskim. 1982-1989 kolporter ulotek, znaczków poczt podziemnych i innych materiałów. 1983-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w wałbrzyskich kościołach św. Józefa Robotnika, św. Aniołów Stróżów i św. Franciszka z Asyżu, działacz KIK w Wałbrzychu, 1983-1985 Komitetu Pomocy Więzionym i ich Rodzinom tamże, 1984-1989 Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże. 1985-1989 ajent Zakładu Usług Wysokościowych przy Klubie Sportowym Górnik w Wałbrzychu.

1989-1995 współwłaściciel firmy Agma tamże. 1995-2009 bezrobotny. Od 2009 kolporter prasy w firmie Kolporter Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

10 X 1980 – 17 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. Solidarność/SOS krypt. Sierota; 18 II 1983 – 7 III 1985 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR; 1988 – 16 X 1989 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR.

Agnieszka Klarman