Karol Roman Szadurski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Karol Roman Szadurski, ur. 31 VIII 1945 w Koniecpolu. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydz. Metalurgiczny (1971).

1971-1989 pracownik Huty Warszawa.

W VIII 1980 współorganizator, członek Zakładowego KS. Od IX 1980 w „S”; od IX 1980 przewodniczący KZ Pracowników Huty Warszawa; członek ZR Mazowsze, przewodniczący Komisji ds. Samorządu Pracowniczego; delegat na I KZD.

W XII 1981 przewodniczący KS w Hucie Warszawa; 15 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w ZK w Warszawie-Białołęce, w I 1982 uniewinniony przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. 1982-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę, działalności charytatywnej (odpowiedzialny m.in. za odbiór transportów z zagraniczną pomocą, magazynowanie, dystrybucję darów dla szpitali i osób prywatnych) w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1983-1989 inicjator szkoleń dla związkowców, niezależnej działalności oświatowo-kulturalnej tamże. 1982-1989 kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. II-VI 1989 ponownie przewodniczący KZ „S” PHW.

1989-1992 pracownik Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Polservice, 1992-1996 dyr. Unii Własności Pracowniczej – Izba Gospodarcza, 1996-1997 pracownik Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Wafapomp SA, 1998-2002 burmistrz Gminy Warszawa-Bielany, 2002-2006 radny, przewodniczący Komisji ds. Inwestycji tamże, 2002-2007 pracownik Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, od 2007 prezes I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Od 16 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KS MO w ramach SOR krypt. Drut; od 29 I 1982 przez Wydz. V KS MO w ramach KE krypt. Szef; od 6 VIII 1984 przez Wydz. V/III-2/V SUSW w ramach SOR krypt. Seweryn; od 26 V 1986 przez Wydz. V SUSW w ramach SOR krypt. Matryca; 5 VIII 1987 – 28 VII 1989 w ramach KE krypt. Karol.

Tomasz Szostek