Kazimierz Bryś

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Kazimierz Bryś, ur. 1 XI 1946 w Jaśle, wykształcenie podstawowe.

1973-1984 zatrudniony w PKP w Jaśle: konduktor, kierownik składu pociągu, robotnik układający podkłady kolejowe, ponownie konduktor.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w PKP w Jaśle, współorganizator solidarnościowych akcji protestacyjnych z in. strajkującymi zakładami regionu (oflagowanie stacji PKP i nienoszenie mundurów służbowych podczas pracy).

16 XII 1981 zatrzymany i przesłuchiwany. 10 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, następnie w Nowym Łupkowie, zwolniony 19 XI 1982. W II 1983 przywrócony do pracy w PKP. Członek podziemnej Tymczasowej Komisji Wykonawczej/RKK „S” Regionu Podkarpacie, kolporter pisma TKW/RKK „Solidarność Podkarpacka”; 27 III 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Jaśle, 24 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy. Działacz Komisji Koordynacyjnej „S” w Jaśle; współwydawca, kolporter podziemnych wydawnictw („Biuletynu Informacyjnego «Solidarności»”, ulotek, znaczków poczt podziemnych); w 1982 współzałożyciel zespołu Młody Las (złożony z uczniów jasielskich szkół średnich, opiekun: ks. Stanisław Marczak, pomysłodawca nazwy: Jan Henzel), który występował w kościołach z koncertami pieśni patriotycznych, recytował poezję, organizował seanse filmowe i zapewniał oprawę artystyczną uroczystości niepodległościowych w Jaśle i Krośnie.

Od VIII 1986 na emigracji w Szwecji. Działacz związków zawodowych w Szwecji.

26 IV 1982 – 9 IX 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krośnie w ramach SOS krypt. Agitator; 13 IX 1985 – 17 XI 1987 w ramach SOR krypt. Bankruci.

Stanisław Fryc