Kazimierz Włodarek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Kazimierz Włodarek, ur. 19 II 1942 w Drawsku. Ukończył Technikum Górnicze w Wałbrzychu (1963).

1963-1972 zatrudniony w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Witnicy, 1972-1992 w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju.

27 VIII 1980 – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, członek KS; od jesieni 1980 w „S”, 4 IX 1980 – 31 I 1981 członek prezydium MRKS w Jastrzębiu-Zdroju.

13 XII 1981 – 2 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej. 15 VII 1988 – 3 IX 1988 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy; X 1988 – X 1989 przewodniczący Tymczasowej Komisji Założycielskiej „S” w kopalni.

X 1989 – 1992 wiceprzewodniczący KZ. Od 1992 na emeryturze.

Odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi (1980 i 1988).

27 X 1988 - 8 IX 1989 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach SOR krypt. Komisja.

Andrzej Kamiński