Krystyna Stachowiak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krystyna Stachowiak, ur. 3 VII 1946 w Chełmży k. Torunia. Ukończyła Technikum Ogrodnicze w Lesznie (1965); od 2000 licencjonowany zarządca nieruchomości.

1971-1983 pracownik Spółdzielni Pracy Wytwórczo-Usługowej we Wschowie.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca KZ; współzałożycielka, od 1981 przewodnicząca Komisji Koordynacyjnej „S” Ziemi Wschowskiej, współzałożycielka MKZ w Lesznie.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., nast. Poznaniu, tam podjęła głodówkę, 31 XII 1981 zwolniona. Po wyjściu kolporter prasy podziemnej, 1987-1989 współredaktor podziemnego pisma „Róbmy swoje”. 1983-1992 pracownik Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu. 1987-1995 w PPS.

1988-1990 członek TZR Wielkopolska, delegat na WZD Regionu Wielkopolska, 1990-1992 członek ZR, w 1991 delegat na KZD; 1990-1992 pełnomocnik Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego Sekcji Krajowej Kobiet „S”, od 1992 przewodnicząca Rady Sekcji Regionalnej Kobiet, 1992-1996 wiceprzewodnicząca, 1996-1997 przewodnicząca Rady Sekcji Krajowej; w 1996 delegat na VI Światową Konferencję Kobiet w Hadze. 1993-2003 przewodnicząca Stowarzyszenia Wielkopolskiego Społecznego Ruchu Przeciwdziałania Bezrobociu. 1994-1997 członek zespołu KK ds. reformy systemu ubezpieczeń społecznych, 1994-2001 zespołu roboczego KK ds. walki z bezrobociem. 1998-2003 w RS AWS; 1998-2002 radna Miasta Poznań. 1992-2003 pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Poznaniu, od 2003 na emeryturze. Od 2004 ławnik Rejonowego Sądu Pracy w Poznaniu, wiceprzewodnicząca Rady Ławniczej tegoż.

Barbara Fabiańska