Krystyna Zawadzka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krystyna Zawadzka, ur. 16 III 1961 w Świerzawie k. Złotoryi. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1984).

Od 1981 nauczycielka w SP nr 9 w Lubinie.

1984-1989 drukarz, przepisywała też teksty do podziemnych pism „Wolny Głos PBK Lubin” oraz „Zagłębie Miedziowe”; 1984-1989 kolporterka pism podziemnych: „Wolny Głos PBK Lubin”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walcząca”, uczestniczka akcji ulotkowych i plakatowych, zbierała materiały dla redakcji pism podziemnych. 11 IV 1985 zatrzymana w mieszkaniu Stanisława Śniega wraz z mężem Julianem i Janem Suwalskim; 12 IV 1985 aresztowana w AŚ w Legnicy i we Wrocławiu, zwolniona 10 VII 1985. Po zwolnieniu z aresztu zwolniona z pracy, następnie po licznych odwołaniach do Kuratorium Oświaty w Legnicy IX 1985 przyjęta z powrotem do tej samej placówki jako nauczycielka w świetlicy. 9 I 1986 skazana przez Sąd Rejonowy w Lubinie na 1 rok wiezienia w zawieszeniu na 3 lata, po uwzględnieniu pobytu w AŚ zamieniono karę na karę grzywny. 1986-1989 członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. M.M. Kolbego w Lubinie. Pod koniec 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” w Lubinie.

Od IV 1989 członek Międzyzakładowej Komisji „S” Lubin.

Do 23 VI 1986 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Wykonawcy.

Łukasz Sołtysik