Krzysztof Rusiecki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Rusiecki, ur. 4 IV 1959 w Świebodzicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1997).

1977-1979 pracownik Zakładów Aparatury Elektrycznej Mera-Refa w Świebodzicach, 1979-1992 Huty Miedzi Głogów.

Od 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej Wydziału Elektrycznego w HMG.

1982-1989 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych.

1988-1989 członek TKZ, 1989-1992 przewodniczący KZ w HMG, 1989-1990 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, w 1990 członek ZR, delegat na II KZD. 1990-1992 delegat na WZD Regionu Zagłębie Miedziowe, członek ZR Zagłębie Miedziowe. 1990-1994 w PC, 1995-1997 w partii Republikanie, 1997-2002 w SKL. 1998-2002 radny Powiatu Głogowskiego. 1992-1998 pracownik Interferie Sp. z o.o. 1998-2000 wicestarosta, 2000-2002 starosta pow. głogowskiego. Od 2003 w Samoobronie. Od 2003 prowadzi w Głogowie działalność gospodarczą w zakresie finansowo-konsultingowym.

?