Krzysztof Smolarski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Smolarski, ur. 17 II 1956 w Krakowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Geologii (1984).

1965-1976 w ZHP, drużynowy.

Od IX 1980 członek NZS w AGH, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie szef Biura organizacji uczelnianej; organizator kolportażu niezależnych wydawnictw, współtwórca legalnego punktu sprzedaży w AGH pn. Sklep wydawnictw nielegalnych. W V 1981, po zamachu na Jana Pawła II, współorganizator tzw. białego marszu; XI/XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku na AGH solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI.

Po 13 XII 1981 współinicjator strajku, do 15/16 XII uczestnik wraz z grupą studentów strajku w Hucie im. Lenina; do VI 1982 w ukryciu (m.in. w klasztorze oo. jezuitów); do 1985 działacz podziemnych struktur NZS; organizator kolportażu wydawnictw niezależnych, przemytu z zagranicy książek i materiałów drukarskich, uczestnik odbioru pomocy z zagranicy oraz dystrybucji darów kościelnych dla potrzebujących; współorganizator i uczestnik demonstracji w Krakowie i Nowej Hucie, m.in. 3-Majowych. 1985-1998 prezes Vamp Surfing, od 1987 prezes Consultronix.

W 1989 członek Małopolskiego KO, uczestnik kampanii wyborczej, organizator spotkań i plakatowania. 1990-1992 wiceprezes Małopolskiej Izby Gospodarczej, 1992-2000 wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej, w 1994 prezydent krajowy Junior Chaber International. 1994-2002 współtwórca i organizator prezydenckich balów pn. Bal Królewskiego Miasta Krakowa, z których dochód przekazywano na cele charytatywne. 2006-2008 prezes Klubu Krakowskiego. Członek Rady Fundacji Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera. Od 2003 wydawca kwartalnika medycznego „CX News”.

Jan Szpil