Krzysztof Stanowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Stanowski, ur. 12 IV 1959 w Lublinie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Historii (1983).

Od 1981 w Niezależnym Ruchu Harcerskim; od XII 1981 redaktor naczelny pisma harcerskiego „Bratnie Słowo”.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia; 1982-1984 członek RKK Regionu Środkowo-Wschodniego. 1983-1984 redaktor w Niezależnym Wydawnictwie Harcerskim. W I 1984 aresztowany, więziony w AŚ w Lublinie i CAŚ w Warszawie; w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Od 1985 ponownie w redakcji „Bratniego Słowa”; 1985-1990 pracownik administracyjny KUL; 1987-1989 członek redakcji pisma „Wielka Gra”. Od 1988 przewodniczący Porozumienia Niezależnych Środowisk i Organizacji Harcerskich.

W 1989 współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, 1989-1990 naczelnik, 1990-1993 sekretarz generalny ZHR. 1992-1994 redaktor pism „Drogowskazy” i „Kierunkowskazy”. 1991-2001 pracownik, 2001-2007 prezes Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji w Warszawie. Od XI 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dwukrotnie wyróżniony nagrodą fundacji POL-CUL, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

?