Krzysztof Stasiewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Stasiewski, ur. 5 II 1960 w Poznaniu. 1975-1977 uczeń IX LO tamże; ukończył Wieczorowe II LO tamże (1981).

1978-1980 założyciel, lider opozycyjnej grupy uczniów szkół średnich Ruch WiN, wydającej, rozklejającej w Poznaniu antysowieckie ulotki; 1 IX 1980 grupa wydała jeden nr niezależnego pisma „Ojczyzna”. 1979-1980 uczeń-zecer w Drukarni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1980–1981 ogrodnik w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym tamże. 1980-1990 w KPN, współzałożyciel grupy poznańskiej.

Od IX 1980 w „S”; w 1981 współpracownik Działu Informacji ZR Wielkopolska: organizator akcji plakatowania, malowania na murach, kolporter niezależnych wydawnictw; 14-krotnie zatrzymywany, w X 1981 oskarżony przez Prokuraturę Woj. o szkalowanie naczelnych organów PRL i godzenie w jedność sojuszniczą (za plakaty „Niedźwiadek”, „Cyrk Gospodarczy”), 13 XII 1981 sprawę umorzono na mocy abolicji.

14 XII 1981 zatrzymany przy siedzibie ZR Wielkopolska podczas fotografowania, internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie k. Gniezna, następnie w Kwidzynie (podczas wydarzeń 14-15 VIII 1982 pobity, do 30 VIII 1982 uczestnik głodówki protestacyjnej, współtwórca Oficyny Wydawniczej Inter-Nova), 15 X 1982 zwolniony. Od 1983 członek Solidarności Walczącej, współorganizator Oddziału poznańskiego, współzałożyciel (z Maciejem Frankiewiczem) pisma „SW Poznań”, do 1984 redaktor, do 1986 organizator Agencji Fotograficznej „SW Poznań”; 13 III 1983 zatrzymany podczas demonstracji, pobity. Od 1983 na rencie. W 1984 archiwista w Usługowej Spółdzielni Inwalidów. 4 VI 1986 aresztowany, 15 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii.

1990-1993 właściciel firmy reklamowo-poligraficznej Good Face; 1996-1997 pracownik sztabu wyborczego poznańskiego AWS, 1998-2004 specjalista DTP, grafik komputerowy w Wydawnictwie Podsiedlik–Raniowski (późnniej Publicat). Od 2004 twórca witryn internetowych z zakresu historii PRL. Od 2006 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa; od 2007 prezes Stowarzyszenia Internowani.pl.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Barbara Fabiańska