Krzysztof Tołłoczko

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Krzysztof Tołłoczko, ur. 25 III 1954 we Wrocławiu. 1980-1988 student Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, kierunek teatrologia.

1981-1985 w podziemnym wydawnictwie Krąg, początkowo składacz, później jako kierownictwa wydawnictwa, drukarz, kierowca. Główny organizator potajemnego druku w państwowych drukarniach (około 50 książek) i składu wydrukowanych publikacji w prywatnych mieszkaniach. Do pracy tej wciągnął grupę zaprzyjaźnionych studentów PWST. Pomagał również w poligrafii oficynie „Wydawnictwo” Mirosława Dakowskiego. 3 V 1982 po niezależnej manifestacji zatrzymany przez MO z torbą wydawnictw podziemnych, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu. W X 1983 przetrzymywany dwa tygodnie w areszcie za przewożenie samochodem publikacji niezależnych. Ponownie aresztowany w VI 1985 roku w czasie akcji SB przeciw wydawnictwu Krąg (we IX 1986 zwolniony na mocy amnestii). Po wyjściu nie wrócił do wydawnictwa z powodu nieporozumienia z jego szefem Andrzejem Rosnerem.

1988-1989 na emigracji w Kanadzie. Na początku lat 90. prezes spółki Telegraf, następnie szef firmy poligraficznej Vers Print. Obecnie pracownik szwajcarskiej firmy poligraficzno-wydawniczej Staempfli z Berna.

Paweł Sowiński