Lech Snopkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Lech Snopkowski, ur. 4 IX 1937 w Kowalu k. Włocławka. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1961).

Konstruktor, następnie starszy projektant w Biurze Projektowym Zachem w Bydgoszczy; następnie zatrudniony w przedsiębiorstwie Biprokabel.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator struktur „S” w swoim zakładzie pracy, następnie członek KZ, 3-krotnie przewodniczący; działacz lokalnych struktur „S”.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia w Bydgoszczy, kolporter wydawnictw podziemnych; wielokrotnie rewizje w mieszkaniu.

Po 1989 działacz „S”, m.in związkowy skarbnik. Wieloletni prezes Klubu Wysokogórskiego. Na emeryturze.

Adam Gajewski