Leszek Szczepanik

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Leszek Szczepanik, ur. 6 X 1947 w Jarosławiu. Ukończył Technikum Drogowe tamże (1966). 1975-1978 student Wydz. Geodezji Akademii Rolniczej w Krakowie.

1967-1995 pracownik Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”; założyciel i przewodniczący KZ w BPBK; w 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego. VI – 13 XII 1981 odpowiedzialny za komisję kontroli społecznej w MKR „S” w Rzeszowie.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy żywnościowej dla internowanych i ich rodzin (z parafii w Sośnicy Jarosławskiej k. Radymna do Rzeszowa). Od I 1982 współpracownik RKW w Rzeszowie, łącznik, kolporter prasy oraz wydawnictw podziemnych w Jarosławiu i Mielcu. W IV 1983 uczestnik spotkania członków „S” i „S” RI w Niewodnej dot. koordynacji działań „S” w Regionie. W lecie 1983 uczestnik międzyregionalnego spotkania w Krośnie dot. druku i kolportażu w Makroregionie Małopolskim. Do 1986 uczestnik duszpasterstwa i akcji samokształceniowej w Jarosławiu. W X 1985 przekazał RKW w Rzeszowie 2 maszyny do pisania i kieszonkowy magnetofon przemycone z RFN. W 1987 2-krotnie zatrzymany i przesłuchiwany; rewizje w mieszkaniu. W 1988 członek Komitetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie.

W 1989 członek Rzeszowskiego KO; od VI 1990 jego ostatni przewodniczący. 1989-1997 współorganizator kolejnych akcji wyborczych: OKP, PC, WAK, AWS w regionie rzeszowskim. 1991-1992 w PC. VI 1994 – XI 1995 z-ca dyr. Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie; następnie do 1997 prezes Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. tamże, od 1997 własna działalność gospodarcza.

27 XI 1980 – 25 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Jarlan.

Michał Stręk