Leszek Wdowiak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Leszek Wdowiak, ur. 2 XII 1952 w Nowej Rudzie. Ukończył Technikum Górnictwa Rud w Lubiniu (1973).

1973-1975 zatrudniony w KWK Nowa Ruda, 1975-2002 w KWK Borynia w Jastrzębiu-Zdroju.

VIII-IX 1980 uczestnik strajku w KWK Borynia; od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 zbierał składki na pomoc dla internowanych i ich rodzin. 19 VIII – 3 IX 1988 uczestnik strajku w KWK Borynia, członek KS; 20 VIII 1988 – 3 IX 1988 oddelegowany do MKS w KWK Manifest Lipcowy (współpraca m.in. z Romanem Chwastykiem, Andrzejem Manieckim, Romanem Sarną). IX 1988 – IV 1989 redaktor naczelny podziemnego pisma „S” KWK Borynia „Boryniak” (współpraca m.in. z Ryszardem Suwińskim). 24-26 II 1989 delegat na II Walne Zgromadzenie Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

Od 2002 na emeryturze.

Andrzej Kamiński