Lucjan Złotkowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Lucjan Złotkowski, ur. 2 I 1951 w Bolesławcu. Ukończył przyzakładową SZ przy Zakładach Chemicznych Wizów w Bolesławcu (1968).

1968-1989 pracownik ZCh Wizów.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel Komitetu Założycielskiego w Wizowie, członek Prezydium, następnie z-ca przewodniczącego KZ; uczestnik organizacji struktur „S” w b. powiecie bolesławieckim; członek Prezydium MKZ.

Po 13 XII 1981 współorganizator podziemnych struktur „S” w Bolesławcu, zaangażowany w organizowanie pomocy internowanym, uwięzionym, zwalnianym z pracy i ich rodzinom; drukarz i kolporter ulotek. 1982-1986 współorganizator Mszy za Ojczyznę, patriotycznych manifestacji (3 V, 11 XI), spektakli teatralnych w kościołach (m.in. teatru Scena 40 i 4); podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej organizator spotkań z działaczami opozycji, m.in. z Jackiem Kuroniem, Władysławem Frasyniukiem, Józefem Piniorem. Od 1983 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz KIK w Bolesławcu. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

W 1989 członek założyciel KO Bolesławcu, organizator kampanii przed wyborami 4 VI. Od 1989 własna działalność gospodarcza w rolnictwie i handlu.

Michał Orlicz